Điểm tin - Báo bạn

Phát động cuộc thi giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật

Nguyễn Hiệp

Health+ | Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa họp báo công bố và giới thiệu về cuộc thi SDG Challenge 2019 với chủ đề “Giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật”.