Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

U xơ tuyến vú có thể dùng TPCN để phòng ngừa?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi bị u xơ tuyến vú, chưa dùng thuốc. Tôi có nên dùng TPCN để phòng ngừa u bướu, ung thư không? Tôi nên dùng sản phẩm nào?