Phụ khoa

U xơ tử cung dưới niêm mạc là gì?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Gần đây, tôi được chẩn đoán là bị u xơ tử cung dưới niêm mạc. Xin hỏi, u xơ dưới niêm mạc là gì và có những biện pháp nào để cải thiện tình trạng này?