Yêu trẻ

Tỷ lệ trẻ Việt Nam bị thừa cân, béo phì tăng 2,2 lần trong 10 năm

Vi Bùi

Health+ | Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc từ năm 2019 - 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em bị thừa cân, béo phì đã tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% (năm 2010) lên tới 19% (năm 2020).