Sung mãn

TV đã "giết chết" đời sống tình dục như thế nào?

Q. Tuấn

Health+ | Ít người có thể nghĩ rằng, việc xem tivi lại có thể gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Tuy nhiên, nghiên cứu của Mỹ đã chỉ ra rằng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.