Trò chuyện

Chuyển đổi số – trạng thái “bình thường mới” của ngành y tế Việt Nam

Nguyễn Hiệp

Health+ | Công nghệ kỹ thuật số đã và đang mở ra nhiều khả năng mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phát triển y tế. Đặc biệt, trong những tình huống bất ổn như dịch COVID-19, việc chuyển đổi dịch vụ y tế và đào tạo nhân lực theo hướng số hóa sẽ giúp đảm bảo đáp ứng những nhu cầu mới và khẩn cấp của cộng đồng.