Bạn đọc viết

Tức giận hại thân, giận dữ hại tâm

Khánh Hạ

Health+ | Nóng giận, tức giận hay sân hận, là một trạng thái xúc cảm rất phổ biến của con người. Nó là một loại xúc cảm tiêu cực, không lành mạnh và là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề rắc rối khác.