Tâm thức

Thiên Bình năm 2017: Tình yêu và các mối quan hệ trở nên sâu sắc!

Thu Hà

Health+ | Trong suốt 10 tháng đầu tiên của năm 2017, sao Mộc – hành tinh của sự nhiệt tình và rộng lượng ngự tại cung Thiên Bình giúp bạn hoàn thành được nhiều nhiệm vụ một cách thuận lợi. Những người thân yêu hoặc bạn bè của bạn sẽ luôn ở cạnh bạn. Bạn cũng có cơ hội mở mang tầm nhìn trong năm nay...