Tâm thức

Song Tử năm 2017: Năm của những thay đổi lớn

Thu Hà

Health+ | Song Tử cần tận dụng tối đa các kỹ năng để thực hiện những thay đổi lớn, thúc đẩy các mục tiêu của bạn trong năm 2017. Bạn cũng có thể có những ý tưởng và những kiến thức đầy thú vị, song lại gặp khó khăn trong việc hiện thực hóa chúng. Việc trò chuyện, mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác và lập ra các đội mới sẽ thích hợp với bạn.