Tâm thức

Tử vi thứ Năm (19/11/2020): Nhân Mã có thể bị cấp trên khiển trách

Vi Bùi

Health+ | Tử vi thứ Năm (19/11/2020) cho thấy Kim Ngưu cần lên kế hoạch làm việc trong những ngày tới, còn Song Tử không nên để cảm xúc ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc.