Tâm thức

Tử vi thứ Năm (13/6/2019): Bạch Dương có thể bị bạn bè cho "leo cây"

Vi Bùi

Health+ | Bạch Dương có thể bị bạn bè hủy hẹn một cách bất ngờ. Cự Giải nên tin vào trực giác của mình, còn Nhân Mã nên cẩn thận lời nói của mình trong ngày hôm nay.