Điểm tin - Báo bạn

Từ ngày 15/3 cho phép mang thai hộ

Kim Chi

Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, có hiệu lực từ ngày 15/3.