Văn hóa

Từ điển phá nát tiếng Việt

Anh Nguyên

Những cuốn từ điển sao chép, xào nấu, in công khai hoặc in lậu, với những từ ngữ ngô nghê, đã nằm ở những kệ sách thư viện trên khắp đất nước và vô hình chúng đã "phá nát" tiếng Việt của bao nhiêu thế hệ.