Góc nhìn quản lý

TS Nguyễn Thanh Phong: Tôi nhìn Trung Quốc mà mơ

Minh Minh

Health+ | Ai cũng bảo doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất láo nháo lắm. Nhưng tôi thấy, Trung Quốc họ đã có quy định rõ ràng và các doanh nghiệp thực phẩm chức năng (TPCN) phải đạt GMP mới được sản xuất sản phẩm.