Khỏe đẹp

Trong nhà nên để ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo?

Biết Tuốt

Health+ | Tuy ánh sáng tự nhiên không thể cạnh tranh với ánh sáng nhân tạo về cường độ sáng (đặc biệt vào ban đêm). Nhưng, ánh sáng tự nhiên vẫn có nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn và ánh sáng nhân tạo có thể mang lại một vài tác hại cho cơ thể.
Trong nhà nên để ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo?
Ánh sáng xanh, ánh sáng nhân tạo có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe

Để thiết lập ánh sáng trong nhà tốt nhất cho sức khỏe, trước tiên bạn sẽ cần phải hiểu sự khác biệt giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Tìm hiểu ngay trong infographic dưới đây:

Trong nhà nên để ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo? - Ảnh 1

Biết Tuốt H+