Yêu trẻ

Trò chơi kích thích trí thông minh cho bé 9 – 10 tháng tuổi

Health+

Trong độ tuổi này, tư duy nhận thức về sự vật xung quanh của bé dần dần được nâng cao. Bạn có thể vận dụng các hình ảnh hoặc đồ chơi để giúp bé luyện tập và phát triển tư duy nhận thức này.