Tim mạch

Những dấu hiệu "tố cáo" bệnh tim

Minh Hiếu

Health+ | Bệnh lý tim mạch đang ngày càng phổ biến do lối sống hiện đại thiếu vận động thể chất, chế độ ăn uống không lành mạnh như lạm dụng rượu bia và những áp lực căng thẳng từ phía cuộc sống. Bệnh tim mạch có một số dấu hiệu điển hình, nó sẽ giúp bạn sớm phát hiện và phòng ngừa những điều không hay có thể xảy đến.