Thần kinh

Triệu chứng bệnh Parkinson giai đoạn cuối và cách chăm sóc

Vi Bùi

Health+ | Parkinson là một bệnh mạn tính, tiến triển theo thời gian. Điều này có nghĩa là các triệu chứng bệnh Parkinson sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn theo thời gian. Khi bước vào giai đoạn cuối, người bệnh Parkinson sẽ cần được chăm sóc một cách đặc biệt.