Văn hóa

Phương pháp chữa được bách bệnh: Khoa học hay tâm linh?

Quỳnh Trang

Health+ | Thực dưỡng, Yoga, thiền định để cải thiện sức khỏe là những xu hướng hiện đại, đã được tác giả Baird T.Spalding (và dịch giả Nguyên Phong) dự đoán trong “Hành trình về phương Đông” cách đây hàng chục năm.