Yêu trẻ

Trẻ tức tối, cáu giận: Phải làm gì?

Anh Nguyên

Health+ | Chào bác sỹ! Bé nhà tôi hay bị căng thẳng và không thể bình tĩnh lại. Tôi muốn tìm hiểu cách để kiềm chế sự cáu giận của bé.