Yêu trẻ

Cứ 7 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ thiếu cân

Biết Tuốt

Health+ | Theo một đánh giá mới nhất về cân nặng của trẻ sơ sinh, có tới hơn 20 triệu trẻ được sinh ra trên toàn cầu trong năm 2015 bị thiếu cân.