Điểm tin - Báo bạn

Trẻ đã tiêm vaccine dịch vụ có thể quay lại tiêm vaccine miễn phí

Trần Lưu

Health+ | Nếu chưa thể đăng ký để tiêm đủ mũi vaccine dịch vụ cho trẻ, phụ huynh có thể cho con tiêm thêm vaccine miễn phí Quinvaxem để đảm bảo đúng lịch tiêm chủng cho trẻ.