Bác sỹ ơi

Trẻ 12 tuổi vẫn tiểu dầm nên đi khám ở đâu?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi, con trai tôi từ 4 tuổi đến nay (12 tuổi) vẫn bị tiểu dầm. Tôi đã đưa con đi khám nhiều nơi mà không đỡ. Xin hỏi, con tôi bị làm sao? Tôi nên đưa cháu đi khám lại ở đâu? Tôi cảm ơn. (Khánh Huyền)