Kinh doanh - Tiêu dùng

Vinamilk nhập thêm 2.000 bò sữa cao sản từ Mỹ

Biết Tuốt

Health+ | Tại TP. HCM, hôm qua (ngày 16/5), Vinamilk đã đón hơn 2.000 con bò sữa từ Mỹ về gia nhập đàn bò sữa của Trang trại bò sữa Tây Ninh, tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng nguồn nguyên liệu sữa nội địa ổn định.