Trang chủ

“Trăng mật”… từ đâu mà có?

Minh Minh

Tại sao gọi là… “trăng mật”? Kỳ nghỉ này thực ra có gì liên quan tới mật và tới trăng? Truyền thống “trăng mật” sau hôn lễ từ đâu mà có, có từ khi nào?