Trò chuyện

Trần Thu Hà: Cuộc sống cân bằng là âm dương hòa hợp

Health+

Health+ | "Có lẽ tôi chưa hiện đại, mạnh mẽ đến độ không cần đàn ông. Một cuộc sống cân bằng theo tôi, là cần cả đôi, âm dương hòa hợp", ca sĩ Trần Thu Hà.