Thần kinh

Trầm cảm vì mất người thân phải làm sao?

Thu Hà

Health+ | Những thay đổi lớn trong cuộc đời, chẳng hạn như sự ra đi của người thân trong gia đình có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý trầm cảm. Đâu là triệu chứng của bệnh lý này và phải làm sao để giúp người bệnh vượt qua căn bệnh này?