Thần kinh

Trầm cảm có thể gây tổn thương não không?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi, trầm cảm có thể gây tổn thương não vĩnh viễn không? Tôi có triệu chứng trầm cảm nhẹ đã 5 năm nay, luôn ở trong tình trạng chán nản. Tôi phải làm thế nào để cải thiện tình trạng của mình?