Thần kinh

Trầm cảm hô hấp – Biến chứng trầm cảm khi điều trị bằng thuốc?

Khánh Hạ

Health+ | Trầm cảm hô hấp là một trong những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh trầm cảm khi được điều trị bằng thuốc. Đã có không ít bác sỹ tâm thần kinh lên tiếng cảnh báo về căn bệnh này.