Nghiên cứu - Sản xuất

Trà tuyết shan Puxailaileng: Món quà quý từ Trường Sơn đại ngàn (Kỳ 1)

Minh Minh

Health+ | Khu vực Puxailaileng thuộc khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An nổi tiếng về sự đa dạng sinh học. Và từ nơi đây, món quà quý cho sức khỏe - trà tuyết shan Puxailaileng