Trò chuyện

Trà Ngọc Hằng: Biết hạnh phúc là đủ

Health+

Health+ | Lúc yêu ai, làm gì, tôi nghĩ không cần thiết phải thông báo cho mọi người biết. Hơn nữa, cuộc sống riêng tư mà đăng tải quá nhiều cũng không hay. Mọi người biết tôi đang hạnh phúc là đủ rồi... - đó là những chia sẻ của cô ca sĩ trẻ.