Kinh doanh - Tiêu dùng

TPCN giả, kém chất lượng tràn về các tỉnh

Biết Tuốt

Health+ | Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, nhiều vụ việc buôn bán TPCN giả, kém chất lượng với số lượng lớn đã được phát hiện tại các tỉnh.