Kinh doanh - Tiêu dùng

TPBVSK Viên uống lợi sữa Baby Mamy bị thu hồi

Trần Lưu

Health+ | Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính và thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Viên uống lợi sữa Baby Mamy của Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh do vi phạm nhãn hàng hóa.
TPBVSK Viên uống lợi sữa Baby Mamy bị thu hồi
TPBVSK Viên uống lợi sữa Baby Mamy của Công ty Hưng Nam Thịnh bị thu hồi

Cụ thể, tại Quyết định số 559/QĐ-ATTP, Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh đã bị xử phạt về hành vi sản xuất, kinh doanhsản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống lợi sữa Baby Mamy (số lô: 010417, NSX:260417, HSD:260420).

Do vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh thu hồi lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống lợi sữa Baby Mamy có nhãn vi phạm nêu trên đang lưu thông trên thị trường; Tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm theo quy định; Đồng thời thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 17968/2016/ATTP-XNCB ngày 04/8/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống lợi sữa Baby Mamy.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đã gửi thông báo đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giám sát thực hiện.

Trần Lưu H+