Xã hội

Những địa phương cho học sinh nghỉ hè sớm vì dịch COVID-19

Lê Tuyết

Health+ | Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học, cho học sinh nghỉ hè sớm để phòng, chống dịch.