Kinh doanh - Tiêu dùng

"Bà đầm thép" của Việt Nam nhận giải thưởng từ Thủ tướng New Zealand

Biết Tuốt

Health+ | Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên - "Bà đầm thép" của Việt Nam vừa được trao tặng giải thưởng New Zealand ASEAN cho những đóng góp quan trọng trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand.