Góc nhìn quản lý

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo để thị trường TPCN minh bạch hơn

Đức Bình

Health+ | Vấn nạn quảng cáo không đúng sự thật, mạo danh, trá hình đang gây bức xúc và khiến người dân hiểu sai về thực phẩm chức năng. Làm sao để chấn chỉnh lại hoạt động này là vấn đề mà các đơn vị, doanh nghiệp đang rất quan tâm.