Trò chuyện

Tính lớn, làm nhỏ, đi đường dài

Health+

Health+ | Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hoàng, một trong hai sáng lập viên của Công ty cổ phần MISA cho rằng, để chơi với doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài toán khó nhất phải giải là đơn giản được mọi sự phức tạp với chi phí thấp nhất.