Tim mạch

Tim đập nhanh trên 100 nhịp/phút là bị làm sao, khi nào cần điều trị?

Vi Bùi

Health+ | Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng tim đập nhanh, bao gồm cả các nguyên nhân sinh lý và bệnh lý. Vậy làm sao phân biệt các nguyên nhân gây tim đập nhanh để biết khi nào cần điều trị?