Bác sỹ ơi

Chỉ số đường huyết 15.6, HbA1c 10.5 phải điều trị như thế nào?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Tôi bị đái tháo đường, chỉ số đường huyết là 15.6 mmol/l và HbA1c là 10.5%. Xin tư vấn cho tôi cách điều trị và chế độ ăn. Tôi rất lo lắng, xin cám ơn .