Khỏe đẹp

Tiếng ồn trắng tốt cho sức khỏe như thế nào?

Trần Lưu

Health+ | Khác với những loại tiếng ồn khác có thể làm ban khó chịu, tiếng ồn trắng (hay âm thanh trắng - white noise) lại mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu cùng hàng loạt lợi ích sức khỏe dưới đây.