Tai mũi họng

Tiếng ồn đô thị và nguy cơ suy giảm thính lực

Thu Hà

Health+ | Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, người dân ở những thành phố bị ô nhiễm tiếng ồn cao sẽ có nguy cơ suy giảm thính giác cao.