Cộng đồng lên tiếng

Thuốc kém chất lượng: Chỉ "chết" bệnh nhân thôi!

Health+

Health+ | Mỗi khi loại dược phẩm nào bị thu hồi vì kém chất lượng đều được một số phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải để bên cạnh thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng còn cảnh báo cho những người đã sử dụng loại dược phẩm đó. Và một điều chắc chắn rằng, những người đã sử dụng dược phẩm kém chất lượng này (thời điểm trước khi bị thu hồi) là đối tượng đầu tiên phải chịu hậu quả, thậm chí bằng cả tính mạng của mình.