Bạn đọc viết

Thực tu

Khánh Hạ

Health+ | "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa" - câu tục ngữ được coi là "kim chỉ nam" cho việc tu hành. Nhưng thực chất, đâu mới là chốn thực tu?