Kinh doanh - Tiêu dùng

Tương lai của thị trường kẹo dẻo bổ sung vitamin

Biết Tuốt

Health+ | Được đánh giá là dễ sử dụng, ngon và thuận tiện hơn, hàng triệu người tiêu dùng đã chuyển sang tiêu thụ kẹo dẻo vitamin để bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể. Phân khúc thị trường thực phẩm chức năng này vì thế mà ngày càng trở nên sôi động.