Khỏe đẹp

Ăn gì để đuổi muỗi một cách tự nhiên?

Vi Bùi

Health+ | Muỗi tìm tới bạn chủ yếu thông qua mùi hương của cơ thể. Trên thực tế, một số thực phẩm bạn ăn vào có thể ảnh hưởng tới mùi cơ thể, từ đó giúp đuổi muỗi một cách tự nhiên.