Chăm già

Những thực phẩm, đồ uống người cao huyết áp nhớ tránh xa để phòng tai biến

Minh Minh

Health+ | Đối với những người bị cao huyết áp, huyết áp có thể tăng đột ngột khi họ sử dụng các thực phẩm đáng lẽ cần phải tránh xa để phòng tai biến sau đây: