Nghiên cứu - Sản xuất

Thực phẩm chức năng từ lúa mạch và yến mạch

Health+

Health+ | Công nghệ mới đã cho phép các nhà sản xuất thực phẩm Mỹ sử dụng lúa mạch và yến mạch làm thành phần chính trong các loại thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe.