Kinh doanh - Tiêu dùng

GMP-HS: Nguyên tắc hội nhập quốc tế!

Anh Nguyên

Health+ | Thực hành tốt sản xuất Thực phẩm chức năng (GMP-HS) là bàn đạp quan trọng giúp các sản phẩm TPCN do Việt Nam sản xuất tìm được thị trường quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, mới chỉ có 2 công ty sản xuất TPCN Việt đạt được chứng nhận này.