Dinh dưỡng

Thực phẩm biến đổi gene sẽ "giết" bạn như thế nào?

Anh Nguyên

Health+ | Hơn 60 quốc gia đã yêu cầu ghi nhãn thực phẩm biến đổi gene (GMO), thậm chí có nơi còn cấm hoàn toàn các loại thực phẩm này bởi những lý do dưới đây.