Khỏe đẹp

Thực hư video game có thể giúp tăng cường nhận thức

Biết Tuốt

Health+ | Sau 7 năm mở rộng, video game NeuroTracker đã phát triển thành trò chơi huấn luyện não thành công nhất trong giới thể thao. Tuy nhiên câu hỏi cần kíp nhất vẫn là: Liệu nó có thực sự giúp ích như chúng ta vẫn tưởng?